Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante de:

  • 1 post Bibliotecar;
  • 1 post Administrator;
  • 1 post Îngrijitor;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, județul Ilfov, în data de 07 Decembrie 2017 ora 11:00, proba scrisă/practică. Interviul va avea loc în data de 11.12.2017 ora 11:00.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 HG nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă :

Pentru postul de Bibliotecar :

–    studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;

Pentru postul de Administrator :

  • studii medii;

Pentru postul de Îngrijitor :

  • studii generale/medii;

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Registratura Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, până la data de 23.11.2017.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

Bibliografia comună :

–    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Legea nr. 477/2005 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

–    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografia pentru postul de Bibliotecar :

  • Legea nr. 334/2002, legea bibliotecilor, republicată cu modificările și complementările ulterioare;
  • Ordinul nr. 2069/1998 actualizat pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;
  • Ordinul nr. 2062/2000 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN