ANUNŢ

Subscrisa PRIMĂRIA COMUNA CLINCENI în conformitate cu HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OUG 90/2017, vă solicităm să publicaţi în ediţia Monitorul Oficial al României, partea a III – a din data de 22.03.2018, următorul anunţ:

 

ANUNŢ

Primăria Comunei Clinceni, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante de:

  • 1 post Bibliotecar;

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Clinceni din str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, județul Ilfov, în data de 17 Aprilie 2018 ora 11:00, proba scrisă. Interviul va avea loc în data de 19.04.2018 ora 11:00.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 HG nr. 286/2011 (*actualizată*), cu modificările şi completările ulterioare la care se adaugă :

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Registratura Primăriei Comunei Clinceni din Str. Principală nr. 107A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, până la data de 04.04.2018.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi certificării. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Comunei Clinceni.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021/369.40.41.

 

 

ANEXĂ

La anunţul de concurs aparţinând Primăriei Comunei Clinceni

Subsemnatul Budeanu Adrian, în calitate de Primar, declar pe proprie răspundere că textul anunţului conţine 1.348 caractere cu spaţii, conform raportului de mai jos.

 

P R I M A R,

BUDEANU ADRIAN