Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public

Primaria Comunei Clinceni organizează în data de 7 iulie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public.Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


 

Anunţ privind concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza:Şef Birou Poliţie Locală
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare
Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;