Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public

Primaria Comunei Clinceni organizează în data de 7 iulie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public.Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


 

Anunţ privind concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza:Şef Birou Poliţie Locală
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare
Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;


 

Examen de promovare in grad profesional

Primaria comunei Clinceni organizeaza examen de promovare in grad profesional in data de 4 decembrie 2013, proba scrisa la sediu primariei.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 65 alin (2) din legea 188/1999. Din bibliografie fac parte:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);


 

Comandamentul de iarnă în comuna Clinceni

Se consituie Comandamentul de iarnă în comuna Clinceni sub directa conducere a Primarului comunei, conform Planului de intervenție pentru iarna anului 2011-2012.