Nr.17926/27.12.2017

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi  27.12.2017

După expirarea termenului de depunere a dosarelor de înscriere, respectiv data 21.12.2017, comisia de examen, numită prin Dispoziţia nr. 348 din data de 14.12.2017 întrunită astăzi, data de mai sus, a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor de către candidaţii  înscrişi la examenul  pentru ocuparea posturilor vacante de :

 

  • 1 post de Administrator public;

A/Au depus dosare de înscriere :

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nr. şi data dosarului Postul
1 Dumitrascu Violeta 17428/14.12.2017 Administrator public
2 Stan Alina-Elena 17615/18.12.2017 Administrator public

 

Comisia de examen/concurs a constatat că sunt îndeplinite condiţiile solicitate pentru participarea la proba scrisă şi practică a examenului din data de 08.01.2018 de către candidaţii înscrişi.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

Secretariatul comisiei de examen/concurs este asigurat de către doamna Lupu Mariana – Inspector Debutant Primăria Clinceni