In aceasta perioada in care Administratia Publica Locala trece prin momente dificile datorate lipsei fondurilor necesare sustinerii salariilor functionarilor si a asistentilor personali, lipsa fondurilor necesare platii utilitatilor, Consiliului Local Clinceni gaseste resursele  necesare pentru realizarea de diferite proiecte cum ar fi:

Asfaltare de strazi, canalizare ape menajere, Casa de Casatorii si Evidenta Populatiei, toate acestea cu sprijinul compartimentului Proicte-Strategii de Dezvoltare din cadrul Primariei Clinceni, ce a reusit sa scrie, sa depuna si sa acceseze finantari pe diferite proiecte de dezvoltare.

Vor urma si alte proiecte de dezvoltare a localitatii noatre

Dragi locuitori ai comunei Clinceni

În această etapă, când România trebuie să se adapteze tot mai mult standardelor europene, am conceput pentru comuna

Clinceni un plan de dezvoltare care, să vizeze toate domeniile şi în care să se regăsească interesele tuturor membrilor comunităţii; un plan care să canalizeze resursele către acţiuni integrate ce urmăresc progresul social, protejarea mediului, utilizarea eficientă a resurselor umane şi naturale în vederea atingerii unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. În acest sens am elaborat Strategia pentru dezvoltare durabilă a comunei noaste, reprezentând un angajament politic puternic asupra viziunii viitorului comunităţii noastre şi în acelaşi timp o platformă pentru coordonarea acţiunilor integrate din agendă rurală pe care ni le-am asumat. Strategia răspunde provocărilor cu care comunităţile se confruntă pe plan mondial: criza financiară, competitivitatea şi globalizarea, scăderea şi îmbătrânirea demografică şi migraţiile, schimbările climatice şi gestiunea resurselor energetice, la care se adaugă pe plan intern procesul de descentralizare în sectoarele educaţiei şi sănătăţii.

Totuşi trebuie subliniat că în procesul de planificare strategică ne-am confruntat începând de la sfârşitul anului 2008 cu semnificaţiile unei crize economice fără precedent pe plan mondial care, introduce elemente de mare incertitudine la nivel de planificare a investiţiilor de capital atât de către administraţia publică cât şi de către agenţii economici privaţi, strategia nefiind un document „al Primăriei” ci un document al comunităţii noastre, care trebuie asumat de către toţi cetăţenii comunei şi toate instituţiile cu responsabilităţi pentru viitorul comunei Clinceni.

Doresc să mulţumesc tuturor cetăţenilor care au înţeles importanţa acestui demers şi ne-au fost alături atât cu experienţa lor cât şi prin participarea şi implicarea în procesul de dezbatere publică. Această reuşită reprezintă doar un început de drum, eforturile noastre trebuie să se îndrepte acum către transpunerea în practică a acestui plan.

Implementarea proiectelor prioritare, Canalizare, Alimentare cu Apă, Reabilitare Trotuare şi Spaţii Verzi, Investiţii majore în infrastructura şcolară, investiţii în sănătatea şi recreearea cetăţenilor – Policlinica, Parcul Zonă Centrală Clinceni, Parcul Agrement Clinceni – Stradă Carierei, Parcul Agrement şi Sportiv de lângă Râul Şabăr, Parc Agrement şi Joacă Olteni, Piaţa agroalimentară, constituirea parteneriatelor public-private, reabilitarea şi renovarea obiectivelor istorice şi culturale, vor fi cîteva dintre obiectivele noastre în etapele următoare şi, ne dorim să fiţi în continuare partenerii noştri în această noua etapă.

Numai împreună putem transforma Comuna Clinceni într-o comună cu adevărat europeană.

Al dumneavoastră, Adrian Budeanu