• Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate) – copie și original;
 • Certificat de naștere – copie și original;
 • Certificat căsătorie/hotărâre de divorț/certificate deces soț – copie și original (pentru femei);
 • Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, din județul Ilfov – original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 • Adeverință de salariat – original;
 • Decizie de pensionare: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și administrativă (pensie de limită vârstă) original și copie și talon – original;
 • Adeverință de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administrația financiara – original;
 • Adeverință de la Primărie pentru venituri neimpozabile – original;
 • Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap (ultimul) – copie;
 • Scrisoare medicală -tip- de la medicul de familie – original;
 • Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor) – original, în baza actelor medicale recente;
 • Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii – original și copie;
 • Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH – copie și original;
 • Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat CEPAH – original;
 • Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență – unde este cazul ) – copie și original;
 • Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex.:livret militar, decizie pensie invaliditate) – copie și original;
 • Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni – copie și original;
 • Adeverință socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este netransportabilă;
 • Două dosare cu șină.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.