• Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate) – copie și original;
 • Certificat de naștere – copie și original;
 • Certificat căsătorie/hotărâre de divorț/certificate deces soț – copie și original (pentru femei);
 • Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, din județul Ilfov – original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 • Adeverință de salariat – original;
 • Decizie de pensionare: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și administrativă (pensie de limită vârstă) original și copie și talon – original;
 • Adeverință de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administrația financiara – original;
 • Adeverință de la Primărie pentru venituri neimpozabile – original;
 • Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap (ultimul) – copie;
 • Scrisoare medicală -tip- de la medicul de familie – original;
 • Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor) – original, în baza actelor medicale recente;
 • Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii – original și copie;
 • Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH – copie și original;
 • Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat CEPAH – original;
 • Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență – unde este cazul ) – copie și original;
 • Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex.:livret militar, decizie pensie invaliditate) – copie și original;
 • Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni – copie și original;
 • Adeverință socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este netransportabilă;
 • Două dosare cu șină.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.

Se prelungeste măsura de carantină zonală începând cu data de 23.03.2021, ora 5:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 06.04.2021, ora 5:00, pentru Comuna Clinceni cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov.
Va informăm ca pentru tranzitarea localităţilor aflate în carantină este necesară completarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de la link-ul de mai jos
https://if.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/55/2020/11/editabil_MODEL-DECLARATIE-PE-PROPRIA-RASPUNDERE.pdf
Poate fi scrisă si de mână conform modelului orientativ din link.