• Copie acte de identitate toți membri familiei;
 • Taloane de pensie;
 • Taloane de alocație;
 • Adeverințe salariati;
 • Adeverință de venit de la administrația financiară (Sos. Alexandriei, nr 271, oras Bragadiru, jud. Ilfov);
 • Adeverință oficiul forțelor de muncă Ilfov  ( str. Milcov, nr 1, comuna Măgurele, jud. Ilfov);
 • Adeverințe scolari;
 • Negație primăria de domiciliu;
 • Adeverință că nu are In folosință pământ;
 • Adeverință că nu beneficiază de ajutor social de la primăria de domiciliu;
 • 1 dosar cu sină;
 • Persoanele bolnave (care nu au vârsta de pensionare și nu au certificat de handicap) – adeverință de la comisia pentru constatarea incapacității temporare de muncă Ilfov (bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19);
 • Stagiu de cotizare (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
 • Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE

Aceste acte sunt obligatorii

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul (permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini),

Plata ajutorului social este asigurată de către A.J.P.I.S Ilfov , prin mandat poştal sau cont bancar.

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea ajutorului social.

Persoanele apte de muncă, au obligaţia de a efectua ore de muncă în folosul comunităţii la solicitarea primarului, sunt scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii următoarele persoane:

 1. mamele cu copii în întreţinere sub vârsta de 7 ani;
 2. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare(63 ani);
 3. persoanele cu probleme de sănătate.

La verificarea la domiciliul solicitantului/beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.