Au fost extinse reţeaua de gaze, canalizarea şi au fost asfaltate toate străzile din comună.

Telecomunicaţiile sunt bine reprezentate de reţeaua de internet şi de cea de televiziune prin cablu, telefonie fixă şi mobilă.

Pe teritoriul comunei sunt aproximativ 100 de unităţi economice şi anume 19 societăţi pe acţiuni, 79 societăţi cu răspundere limitata şi 7 cooperaţii. Aceste unităţi oferă locuri de muncă localnicilor, micşorându-se numărul navetiştilor spre Bragadiru şi Bucureşti.

ILUMINATUL PUBLIC CLINCENI
In decursul anilor Consiliul Local a reuşit in permanenţă să imbunătăţească si să intreţină sistemul de iluminat public local prin schimbarea promtţ a becurilor şi a lampilor şi deasemenea a reuşit extinderea sistemului de iluminat public Clinceni prin suplimentarea lămpilor.
Pentru viitor Consiliul Local Clinceni işi propune extindere reţelei publice electrice şi a iluminatului public stradal.

PIETRUIRE STRAZI
Pe parcursul anilor, Consiliul Local Clinceni a rezolvat toate cererile de pietruire şi trasare a strazilor nou infiinţate de pe teritoriul comunei noastre. Deasemenea s-a reuşit menţinerea in permanenţă a condiţiilor de trafic in Satul Ordoreanu, acolo unde an de an am pietruit strazile reusind astfel crearea unor conditii optime de a circula.

ASISTENŢA SOCIALĂ
Consiliul Local Clinceni a reuşit rezolvarea tuturor cazurilor sociale ale oamenilor din comuna Clinceni, cu precadere a celor nevoiaşi.In acest context Consiliul Local Clinceni a aprobat prin Hotararea de Consiliu nr. 20/08.04.2009 acordarea ajutoarelor de urgenţă, pentru Sarbatorile de Pasti şi pentru Sarbatorile de Craciun unor categorii de persoane defavorizate şi cu venituri mici, precum: pensionarii, şomerii, văduve şi veterani, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, persoane beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 şi alte categorii de pesoane asistate social.
TRANSPORTUL IN COMUN

Prin hotărâri ale Autorităţii de Transport Bucuresti au fost aprobate traseele liniilor de maxi-taxi 438, 456 si 539 pe rutele Alexandria – Bragadiru – Clinceni, Ghencea – Domnesti – Clinceni, Ghencea – Olteni – Clinceni, linii ce functioneaza de aproximativ 4 ani, de foarte multe ori cu nerespectarea orelor si a curselor, fapt ce conduce la aglomerarea microbuzelor si efectuarea unui transport in conditii necivilizate.
Cunoscand toate acestea ne-am adresat societatilor detinatoare de mijloace de transport maxi-taxi, cu solicitarea de a respecta graficul curselor, folosirea unor microbuze de capacitate mai mare, impunerea unui comportament civilizat al soferilor, deasemenea am solicitat extinderea traseului 456- Olteni pe strazile Ciresica si Ciurari fapt ce a fost aprobat si realizat.
Cu privire la RATB va facem cunoscut faptul ca Regia Autonoma de Trasport Bucuresti apartine Consiliului Municipal Bucuresti, iar la nivel Judetului Ilfov a fost infiinatata Regia de Transport Ilfov, ce are ca sarcina asigurarea transportului locuitorilor judetului Ilfov.
In urma discutiilor purtate intre reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti si reprezentantii primariilor din Judetul Ilfov s-au stabilit trasee, criterii si cheltuieli trasport pentru fiecare localitate in parte.
In urma analizei cost beneficiu introducerea RATB in Comuna Clinceni, ca de altfel si in celelalte localitati din Judetul Ilfov reprezinta „o gaura neagra” in bugetul local a fiecarei localitati, in special pentru primariile cu venituri reduse, fapt constatat si de primariile ce au facut un prim pas si dupa doua luni de functionare va proceda la renuntarea acestor servicii.
Pentru Comuna Clinceni, costul anual a celor doua mijloace de trasport pe cele doua linii se ridica la aproximativ 700.000 lei, suma ce nu poate fi subventionata de catre Consiliul Local Clinceni din lipsa fondurilor.