• Copie acte identitate părinti;
 • Copie certificat căsătorie;
 • Copie hotărâre divorț/dacă este cazul;
 • Copie certificat deces/dacă este cazul;
 • Copie certificat naștere/carte identitate copil;
 • Adeverințe privind veniturile părinților (din adeverință trebuie să reiasă funcția, salariul, cu specificația “pentru D.G.A.S.P.C. Ilfov”);
 • Certificat medical eliberat de către medicul specialist;
 • Anchetă socială – se depune cerere la primărie, însoțită de copii acte identitate părinți, copil, copii de pe adeverințele de salariat, copie de pe certificatul eliberat de către medicul specialist;
 • Anexă la ancheta socială pentru copiii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale, completată de către medicul de familie ( anexa 7 Ordinul 1985/1305/5805/2016) ;
 • Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap (anexa 8 Ordinul 1985/1305/5805/2016) completată de către psihologul clinician;
 • Fișă psihopedagogică (anexa 9 Ordinul 1985/1305/5805/2016), care înlocuiește traseul educațional;
 • Copii de pe ultimele analize, bilete ieşire din spital, scrisori medicale.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.

Se prelungeste măsura de carantină zonală începând cu data de 23.03.2021, ora 5:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 06.04.2021, ora 5:00, pentru Comuna Clinceni cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov.
Va informăm ca pentru tranzitarea localităţilor aflate în carantină este necesară completarea unei declaraţii pe proprie răspundere, care poate fi descărcată de la link-ul de mai jos
https://if.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/55/2020/11/editabil_MODEL-DECLARATIE-PE-PROPRIA-RASPUNDERE.pdf
Poate fi scrisă si de mână conform modelului orientativ din link.