• Copie acte identitate părinti;
 • Copie certificat căsătorie;
 • Copie hotărâre divorț/dacă este cazul;
 • Copie certificat deces/dacă este cazul;
 • Copie certificat naștere/carte identitate copil;
 • Adeverințe privind veniturile părinților (din adeverință trebuie să reiasă funcția, salariul, cu specificația “pentru D.G.A.S.P.C. Ilfov”);
 • Certificat medical eliberat de către medicul specialist;
 • Anchetă socială – se depune cerere la primărie, însoțită de copii acte identitate părinți, copil, copii de pe adeverințele de salariat, copie de pe certificatul eliberat de către medicul specialist;
 • Anexă la ancheta socială pentru copiii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale, completată de către medicul de familie ( anexa 7 Ordinul 1985/1305/5805/2016) ;
 • Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap (anexa 8 Ordinul 1985/1305/5805/2016) completată de către psihologul clinician;
 • Fișă psihopedagogică (anexa 9 Ordinul 1985/1305/5805/2016), care înlocuiește traseul educațional;
 • Copii de pe ultimele analize, bilete ieşire din spital, scrisori medicale.

Pentru prelungirea certificatului de handicap, actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov – bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.