Pe teritoriul comunei Clinceni, Repertoriul Arheologic Naţional, menţionează două situri arheologice: aşezarea de pe malul nordic al Sabarulu, numită „Biserica lui Ramadan Paleologul” – din epocile romană şi medievală (sec. III-IV , IX-XI e.n.) şi o altă aşezare aflată pe ambele maluri ale Sabarului pe Şoseaua spre aeroport (epoca bronzului, neolitic, epoca migraţiilor).
Biserica din Clinceni, numită şi Biserica lui Ramadan Paleologul (nume pe care îl poartă şi sit-ul arheologic) este atestată după cum o arată şi fresca de pe faţada bisericii din 1694.
În cadrul catapetesmei este o icoană ce datează tot din 1694. Ulterior biserica a suferit modificări, beneficiind în prezent de gaze şi canalizare. În faţa bisericii se află un monument dedicat memoriei numeroşilor soldaţi căzuţi la datorie în cele două războaie mondiale.
În comună sunt două construcţii de cult. Datând in 1694 biserica din Clinceni are hramul Sf. Nicolaie şi cea din Călţuna, construită în 1832 are hramul Sfintei Treimi.
Alte biserici sunt în satul Slobozia cu hramul Sf. Nicolaie şi în satul Olteni cu hramul Sfinţiilor Arhangheli Mihail şi Gavril.