• Copie livret familie;
  • Copie acte de identitate de la toți membri familiei;
  • Adeverințe scolari;
  • Taloane de alocație;
  • Adeverințe salariați (salariul net);
  • Taloane de pensie;
  • Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10 sau cu metroul pana la statia “Costin Georgian”);
  • Adeverinţe privind stagiul de cotizare, pentru ambii soţi (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).
  • Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere [ model formular ], însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul ( permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini).

Veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale.

Beneficiarul de alocaţie susţinere familie are obligaţia de a dovedi, din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

la verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.