• Cerere tip [ model formular ];
 • acte de proprietate a locuinței, acolo unde este cazul (contract vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească de dobândire a locuinței/autorizație de construcție și proces verbal de recepție/acordul proprietarului);
 • copii acte de identitate de la toți cei care locuiesc în locuința respectivă, indiferent dacă au, sau nu, aceeași adresă în documentul de identitate;
 • taloane de pensie;
 • taloane de alocație;
 • adeverințe student;
 • adeverințe salariat – salariul net;
 • adeverințe de venit de la Administrația financiara Ilfov – pentru persoanele care nu realizează venituri;
 • adeverințe de la primăriile de domiciliu pentru persoanele care au alt domiciliu, din care să reiasă că nu au solicitat ajutorul de încălzire, adeverințe privind bunurile cu care aceștia figurează în localitățile de domiciliu și pentru persoanele fără venituri, adeverințe de venit;
 • copie de pe cartea mașinii, în cazul celor care dețin auto/moto.
 • factura gaze
 • Declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;

ATENȚIE!

CEREREA PT. OBȚINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE SE DEPUNE DOAR ÎN NUMELE PROPRIETARULUI CASEI. DACĂ PROPRIETARUL CASEI ESTE MORT ȘI NU S-A DEZBĂTUT SUCCESIUNEA ȘI NU EXISTĂ CERTIFICAT DE MOȘTENITOR, NU SE POATE DEPUNE CERERE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE.

DACĂ PROPRIETARUL SAU UNUL DINTRE MEMBRII FAMILIEI FIGUREAZĂ CU: 2 CASE, CONT ÎN BANCĂ, CURTE și TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE PESTE 1000 mp, MAȘINĂ/MOTOCICLETĂ, CU VECHIME MAI MICĂ DE 10 ANI, REMORCI, SEMIREMORCI, TRACTOARE, BĂRCI CU MOTOR NU POATE BENEFICIA DE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI!

PENTRU TERENUL ARABIL, PROPRIETARII AU OBLIGAȚIA SĂ DECLARE DACĂ TERENUL ESTE CULTIVAT SAU NU ȘI CU CE ANUME ESTE CULTIVAT.

DACĂ PROPRIETARUL DEȚINE ANIMALE, ACESTEA TREBUIESC MENȚIONATE ÎN CERERE.

PENTRU PROPRIETARII CARE AU ÎNCHEIAT CONTRACTE/ACTE DE DONAȚIE CU UZUFRUCT, OBLIGATORIU SE VA PREZENTA O COPIE DE PE ACEST ACT.

Dacă soțul și soția au fost trecuți amândoi în actul de proprietate al casei și unul a decedat, celalalt are automat cota parte, e considerat proprietar și poate beneficia de ajutor pentru încălzire.
Dacă doar unul dintre soți a fost trecut în actul de proprietate, chiar dacă au construit locuința împreună, soțul supraviețuitor trebuie să aibă succesiunea dezbătută ca să poată fi considerat proprietar și să poată beneficia de ajutor.
Dacă nu exista succesiune, nu este proprietar, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzire (gaze, lemne, energie termica, după caz).
Dacă într-un imobil locuiesc părinții și copiii lor majori, care și-au întemeiat propriile familii și singurii proprietari sunt părinții, cererea se face de către proprietari în care vor fi trecuți și ceilalți locuitori ai imobilului.
Pot beneficia de ajutor pentru încălzire și persoanele care locuiesc cu chirie, cu condiția să prezinte contractul de închiriere încheiat cu proprietarul locuinței;
Pe prima pagină a cererii se completează datele proprietarului locuinței, pe paginile celelalte fiind trecuți toți ceilalți membrii ai familiei care locuiesc în același imobil.

SE VOR TRECE ÎN CERERE TOATE PERSOANELE CARE LOCUIESC ÎN ACELAȘI IMOBIL, ÎMPREUNĂ CU PROPRIETARUL CASEI, INDIFERENT DACĂ AU ACEEAȘI ADRESĂ PE BULETIN, SAU NU.
OMITEREA, CU BUNĂ ȘTIINȚĂ, A UNUI MEMBRU AL FAMILIEI SAU DECLARAREA UNOR INFORMAȚII ERONATE CONSTITUIE FAPTĂ PENALĂ CARE POATE FI SANCȚIONATĂ CA ATARE.