Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Clinceni în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

Vă rugăm înscrieți-vă în Registru până la data de 30 octombrie 2022.În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul entității juridice.
Strada, numărul, detaliile imobilului (bloc, etaj, apartament), oraș, județ.


IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!.
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!.
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!.
Bifați toate opțiunile care se aplică
Bifați toate opțiunile care se aplică
Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.
Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.
Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.
IMPORTANT! Acest câmp se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE!.