Anunț concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public

Primaria Comunei Clinceni organizează în data de 7 iulie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public.Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


 

Anunţ privind concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Primăria comunei Clinceni organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza:Şef Birou Poliţie Locală
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 54 din legea 188/1999 ® , cu modificarile si completarile ulterioare
Studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta;


 

Examen de promovare in grad profesional

Primaria comunei Clinceni organizeaza examen de promovare in grad profesional in data de 4 decembrie 2013, proba scrisa la sediu primariei.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art 65 alin (2) din legea 188/1999. Din bibliografie fac parte:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2);
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici (r);


 

Comandamentul de iarnă în comuna Clinceni

Se consituie Comandamentul de iarnă în comuna Clinceni sub directa conducere a Primarului comunei, conform Planului de intervenție pentru iarna anului 2011-2012.


 

Lucrări de canalizare la Clinceni

În comuna Clinceni pe strada Primăverii se lucrează intens pentru introducerea reţelei de canalizare în cadrul proiectului „Canalizarea apelor menajere”


 

Şcoala din satul Olteni este aproape gata de inaugurare

Ideea de la care s-a plecat cu proiectul de extindere şcoală, a fost tocmai spaţiul insuficient si condiţiile insalubre din această unitate de învăţământ.
Pe data de 16 noiembrie 2011, la Şcoala Nr.4 Olteni lucrările erau în toi pentru finalizarea unei şcoli spaţioase şi moderne. Parterul şcolii s-a extins cu două săli de clasă, o cancelarie pentru profesori, grupuri sanitare dar şi un spaţiu tehnic destinat centralei termice pentru încălzirea întregii clădiri. Extinderea de la parter este de aproximativ 250mp.