• Cererea contribuabilului de scoatere din evidenţă a bunului impozabil;
  • Actul prin care s-a înstrăinat dreptul de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, hotararea judecatoreasca prin care se dispune incetarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv etc;
  • Autorizatie de demolare de la primarie si pv de receptie la terminarea lucrarilor;