Comunicat de presă

 

15.09.2021

–  Anunț începere proiect –

             “Echipamente IT în şcolile din Comuna Clinceni” cod proiect SMIS 145323

 

         Comuna Clinceni, judeṭul Ilfov a semnat la sfârşitul lunii iulie contractul de finanṭare pentru proiectul “Echipamente IT în şcolile din Comuna Clinceni”, în cadrul Programului Operaṭional Competitivitate, Axa prioritară 2,- Tehnologia Informaṭiei şi Comunicaṭiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acṭiunea 2.3.3: – Îmbunătăṭirea conṭinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaṭie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură- secṭiunea e-educaṭie, număr contract 288/233t/30.07.2021.

          Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului elevilor la procesul de învăṭare în mediul on-line prin dotarea tuturor unităṭilor de învăṭământ preuniversitar din comuna cu echipamente hardware TIC, respectiv dispozitive electronice pentru uz şcolar.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

R1. Dotarea a 34 de săli de clasă cu echipamente / dispozitive IT (34 de sisteme all in one, 34 de table interactive, 34 de tablete grafice, 34 de camere web, 34 de proiectoare, 34 ecrane de proiecṭie , 34 routere wireless)

R2. Achiziṭionarea a  64 laptopuri  pentru cadrele didactice din învăṭământul preuniversitar de stat din comuna Clinceni, judeṭul Ilfov.

R3. 861 utilizatori de servicii ,aplicaṭii şi dispozitive digitale sprijiniṭi în comuna Clinceni, judeṭul Ilfov.

Competitivi împreună!

Proiect cofinanṭat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaṭional Competitivitate 2014-2020

 

Valoare proiect: 944.640,11 lei

Finanare nerambursabilă : 860.581,19 lei

Data începerii proiectului :30.07.2021

Data finalizării proiectului: 30.06.2022

Numarul contractului de finanṭare: 288/233t/30.07.2021

Cod SMIS: 145323

 

Date de contact:

Comuna Clinceni

Adresa:Strada Principală, nr.107A, Localitatea Clinceni, comuna Clinceni, judeṭul Ilfov

Tel.: +40 021 361 4041, fax.; +40 021 369 4393

e-mail: primariaclinceni@yahoo.com