Anunț public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

UAT CLINCENI, titular al proiectului Igienizare rau Sabar in zona UAT Clinceni anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Ilfov în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Igienizare rau Sabar in zona UAT Clinceni” propus a fi amplasat în comuna Clinceni, sat Clinceni, judetul Ilfov.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet autorității competente pentru protecția mediului.