Primaria Comunei Clinceni – Comuna Clinceni anunta inceperea activitatilor proiectului “Extindere Scoala Primara nr. 1 Clinceni” Cod SMIS 53938.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2007 – 2013, “Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua. Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013”.