În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 117/28.07.2021, Spitalul Universitar de Urgență Militari Central”Dr. Carol Davila”, Asociația “ Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania(COPAC) și Județul Ilfov-Consiliul Județean cooperează în vederea organizării de programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunior precanceroase colorectale, la nivelul județului Ilfov

În acest context, vă informăm că, la nivelul cabinetelor de medicină de familie din Județul Ilfov, se pot desfășura activități de prevenire, depistare precoce( screening), diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectal.
Inițiativa se adresează cu precădere persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, însă pot participa toți locuitorii județului Ilfov care au domiciliuîin mediul rural sau urban, vârsta cuprinsă între 50-74 ani și doresc să acceseze, in mod gratuit aceste servicii publice de sănătate specifice.