COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV

 P R I M A R

7290/27.05.2019

CONVOCATOR

 

                In conformitate  cu art. 39(2)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, sunteţi convocat în data de 30.05.2019 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Clinceni pentru a participa la şedinţa   extraordinara a  Consiliului Local Clinceni, care va avea următoarea ordine de zi:____

 

  1. Proiect de hotarare  privind aprobarea  executiei bUgetare  pentru  trimestrul I al anului bugetar 2019
  2. Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea ITE aferenti obiectivului de interes public” precum si asocierea  cu CONSILIUL JUDETEAN ILFOV in vederea  finantarii in comun a obiectivului antementionat.
  3. Proiect de hotarare  cu privire la  inventarierea  in domeniul public al comunei Clinceni a terenului   situat in comuna Clinceni, tarla 35 , pe  care va  fi amplasat cartierul de tineret – suprafata totala- 50.000 mp
  4. Diverse

Vor participa domnii consilieri locali:

NR. CRT NUME PRENUME CONSILIER LOCAL SEMNĂTURA DE PRIMIRE
SIMION ION   
RADU  VALENTIN  
POENARU  ION       
NICULAE GHEORGHE  
PETRE  IULIAN  
COSTACHE  VALERIU  
 MIREA  FLOREA  
GHEORGHE  VICTOR  
DUMITRAȘCU  RAMONA  
BUCUR ELENA DANIELA  
FLOREA  LIGIA   
BOȘCU CRISTIAN LAURENȚIU  
CHIRA  CRISTIAN  MARCEL   
SORESCU  TEODORU  
VOICU  COSTEL   
NEGRILA  ION- reprezentant satesc  

PRIMAR,

ADRIAN  BUDEANU