Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Compartimentului Impozite şi Taxe Locale

1. Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală
2. Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
3. H.G.R. nr. 123/7.02.2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
4. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
5. H.G.R. nr. 1723/02.11.2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei
6. H.C.L. nr. 78/25.10.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
7. H.C.L. nr. 58/23.10.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
8. H.C.L. nr. 33/30.10.2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009
9. H.C.L. nr. 68/19.12.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
10. H.C.L. nr. 74/14.12.2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
11. H.C.L. nr. 28/30.09.2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
12. H.C.L. nr. 11/29.07.2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005
13. H.C.L. nr. 19/30.06.2003 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004

 

Acte normative cu privire la impozite şi taxe locale

Tip Emitent  Nr.  Data  Denumire  Publicat  Nr.  Data
Hotărâre Guvern 1697 2008 Hotărărea privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2009 MO 873 17-Dec-2008
Hotărâre Guvern 1579 2007 Hotărârea nr. 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 MO 894 28-Dec-2007
Ordonanță Urgență Guvern 155 2007 Ordonanța de urgență nr. 155/2006 din 21/12/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal MO 884 21-Dec-2007
Lege Parlament 505 2006 Lege nr. 505/2006 din 28/12/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală MO 1054 30-Dec-2006
Hotărâre Guvern 1861 2006 Hotărârea nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 MO 1044 29-Dec-2006
Lege Parlament 343 2006 Lege nr. 343/2006 din 17/07/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal MO 662 01-Sep-2006
Ordonanță Guvern 35 2006 Ordonanța nr. 35/2006 din 26/07/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală MO 675 07-Aug-2006
Ordonanță Urgență Guvern 181 2005 Ordonanța de urgență nr. 181/2005 din 14/12/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale MO 1171 23-Dec-2005
Precizare Minister Finanțe 2005 Pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale MO 651 22-Iul-2005
Ordin Minister Finanțe 978 2005 privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale MO 651 22-Iul-2005
Ordonanţă de urgenţă Guvern 59 2005 Ordonanța de urgență privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale MO 556 29-Iun-2005
Hotărâre Guvern 44 2004 Hotărâre privind normele de aplicare a Codului fiscal MO 112 6-Feb-2004
Ordonanţă Guvern 92 2003 Ordonanță privind Codul de procedură fiscală MO 941 29-Dec-2003
Lege Parlament 571 2003 Lege privind Codul fiscal MO 927 23-Dec-2003
Ordonanţă de urgenţă Guvern 45 2003 Ordonanță privind finanțele publice locale MO 431 19-Iun-2003
Ordonanţă Guvern 24 2002 Ordonanță privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale MO 81 1-Feb-2002
Normă metodologică Guvern 2002 Norma metodologică privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale MO 158 5-Mart-2002
Hotărâre Guvern 333 1999 Hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și CGMB a atribuțiilor prevăzute de Legea 189/1998 privind finanțele publice locale MO 189 30-Apr-1999