Acte necesare declarare mijloc de transport proprietate:

 • Declaraţie fiscală – diferă în funcţie de mijlocul de transport dobândit:
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R ;
 • Actul de dobandire, care poate fi:
  • Factura fiscala emisa de societatea comerciala;
  • Contract de vanzare-cumparare;
  • Contract de vanzare-cumparare însoţit de documentul vamal, în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de către contribuabil din alte state decât cele membre ale Uniunii Europene;
 • Certificatul de atestare fiscala in original sau copie legalizată, prin care se atesta faptul ca vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde a fost inregistrat mijlocul de transport;
 • Fisa de inmatriculare autovehicul;
 • Pentru mijloacele de transport marfă cu masa totala de peste 12 tone – adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul;
 • Actul de identitate/legitimatie de sedere temporara (in cazul cetatenilor straini);
 • Imputernicire se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata;
 • Actul de identitate al imputernicitului;

Nota:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt.
 • Documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
 • Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

Acte necesare declarare mijloc de transport leasing financiar:

 • Declaraţie fiscală – diferă în funcţie de mijlocul de transport dobândit:
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ;
  • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007;
 • Contract leasing financiar/contract de novatie;
 • Pentru mijloacele de transport marfă cu masa totala de peste 12 tone – adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul;
 • Codul unic de înregistrare;
 • Actul constitutiv;
 • PV predare-primire;
 • Fisa de inmatriculare

Nota:

 • In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt.
 • Documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul.
 • Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.