Acte necesare:

  • Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală Model 2016 ITL 012;
  • Ultima balanţă întocmită cu analitic la contul 212 şi mentionarea valorii de impunere a clădirilor de pe raza comunei Clinceni, in cazul in care contribuabilul detine clădiri pe raza administrativ teritoriala a comunei Clinceni;
  • Împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte interesele societăţii – se depune la organul fiscal în original sau copie legalizată;
  • Cartea de identitate a persoanei împuternicite

În certificatul de atestare fiscală se menţionează creanţele cu termene de plată până la data de întâi a lunii următoare emiterii acestuia. Persoanele care instrainează bunuri (cladiri, terenuri, mijloace de transport) trebuie sa achite impozitul aferent bunului instrainat pentru intregul an, indiferent de luna din an cand are loc instrainarea.
Certificatul de atestare fiscală este valabil 30 de zile de la data emiterii acestuia.
Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt