• DECLARAȚIE (formular tip);
  • AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE CU TAXA DE REGULARIZARE (fotocopie);
  • BULETIN/CARTE DE IDENTITATE A PROPRIETARULUI SAU PROPRIETARILOR (fotocopie);
  • PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRARII (fotocopie);
  • SCHIȚA IMOBILULUI (fotocopie);
  • DECLARAȚIE SPECIALĂ (în cazul dobândirii mai multor proprietăți)