• Declaratia tip de impunere pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ITL 015;
  • Autorizatie de instalare a panoului şi schiţa cu dimensiunile reclamei respective;
  • Codul unic de înregistrare;
  • Actul constitutiv;

Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt