În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare si a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se stabilesc pentru următorii contribuabili, obligațiile de plată față de bugetul local: Nr. crt Numele si prenumele/ Denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal/ numarul si data actului / Data afisarii


Fişiere – Anunțuri colective: