Restituire

  • Cerere ITL 059;
  • Chitanta sau alt document prin care s-a făcut plata original, purtând menţiunea acolo unde este cazul că respectiva suma nu era datorata;
  • Balanţe analitice;
  • Codul unic de înregistrare;
  • Delegatie si CI delegat

Compensare

  • Cerere ITL 058;
  • Chitanta sau alt document prin care s-a făcut plata purtând menţiunea acolo unde este cazul că respectiva sumă nu era datorată;
  • Codul unic de înregistrare;
  • Delegatie si CI delegat;
  • Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate şi alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt;